ОБАДЕТЕ НИ СЕ: +359 888 457 733

Политика за защита на личните данни и поверителност на информацията

Политика за защита на личните данни и поверителност на информацията

В Гранити ЕООД Вашето право на поверителност е основен приоритет и е залегнало в основата при дизайна и изграждането на нашите системи за услугите, които предлагаме. Тази Политика за поверителност на личните данни е приложима за уебсайта ни, приложенията, които използваме и други услуги, предлагани от Гранити ЕООД.

 1. Кои сме ние

Отговорен за Вашата информация, съгласно тази Политика за  поверителност на личните данни е Управителят на Гранити ЕООД, ЕИК121205956, София, ул. „Селиолу“№1. Адресът на нашия сайт е https://adriarentacar.eu.

 1. Целта на тази политика за поверителност на личните данни

Настоящата Политика за защита на личните данни и поверителност на информацията има за цел да ви помогне да разберете каква информация събираме, защо го правим и как можете да актуализирате, управлявате, експортирате и изтривате вашата информация.

 1. Информация, която събираме

Гранити ЕООД събира и обработва лични данни при спазване на принципа за лична неприкосновеност на своите потребители.

В случай, че не сте съгласни с описаната Политика и не желаете Вашите лични данни да бъдат съхранявани и обработвани от Гранити ЕООД, моля не ни предоставяйте личните си данни.

Видове данни, които се обработват от Гранити ЕООД:

Какви лични данни събираме и защо

 • Форми за контакт:
 • Вашата информация за контакт, която включва……………………………/3 имена…../
 • Допълнителна информация, която включва…………………..адрес…..
 • Коментари – Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да разрешите запазването на вашите име, имейл адрес и уеб сайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не е нужно да попълвате отново данните си, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки ще се пазят една година. Когато посетителите оставят коментари в сайта, ние събираме данните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и идентификатора на потребителския браузър, за да помогнат за откриването на спам. Анонимен низ, базиран на имейл адреса ви, може да бъде предоставен на услугат Gravatar, за да бъде проверено дали я използвате. Политиката за поверителност на Gravatar е тук: https://automattic.com/privacy/. След като коментарът ви бъде удобрен, профилната ви снимка ще бъде видима публично към него.
 • Файлове-Ако качвате изображения в сайта, трябва да избягвате качването на изображения с вградени данни за местоположение (EXIF GPS). Посетителите на сайта могат да изтеглят и извлекат данни за местоположението от изображения в сайта.

Услугите, които предлагаме не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламент (ЕС) 2016/679- информация, съдържаща специални категории данни и/или чувствителни данни, като данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, или данни, свързани с Ваши присъди и нарушения и др.

От съображения за сигурност съветваме своите потребители да не споделят допълнителна информация, които не се използват за целите на предоставяните от Гранити ЕООД услуги.

Цели, за които се обработват лични данни от сайта ни Гранити ЕООД:

 • За завършване на Вашата онлайн резервация на автомобил;
 • За

Срок за съхранение на предоставените лични данни:

Молим да имате предвид, че за да осигурим надеждността на услугите ни и да ограничим риска от загуба на данни по технически причини, ние в Гранити ЕООД прилагаме мерки, свързани с резервираност на данните, като периодът, за който се правят резервни копия на данните-30 дни.

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем автоматично да разпознаваме и одобряваме последващи ваши коментарите, вместо да ги задържаме в опашката за одобряване.

За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт, съхраняваме и личната информация, която предоставят в потребителския си профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време, с изключение на това, че не могат да променят потребителското си име. Администраторите на уебсайта могат да виждат и редактират тази информация.

Вашите права над личните ви данни

Ако имате профил в сайта ни или сте оставяли коментари в него, можете да поискате да получите файл, съдържащ всички данни, които съхраняваме за вас, включително и данни, които сте ни предоставили. Също така можете да поискате да заличим личните данни, които съхраняваме за вас. Това обаче не включва данни, които сме задължени да съхраняваме с административни цели, за нуждите на сигурността на сайта, или по закон.

Също така, вие като субект на обработка на лични данни, имате право да упражните посочените по-долу Ваши права.

Преди да имате тази възможност, е необходимо да Ви идентифицираме, като идентификацията Ви ще извършим на място в нашия офис.

Определеният в Регламента срок за отговор на Вашето искане е до 30 дни, който ние ще спазим, следвайки законовите разпоредби и приетите от нас процедури.

Вие може да подадете искането си  в хартиен вид в нашия офис и ние ще Ви уведомим по посочения от Вас начин за резултата от всяко Ваше искане по реда на GDPR.

Вие имате право да получите информация от Гранити ЕООД за това, кои са подизпълнителите на Гранити ЕООД, които имат достъп и обработват личните Ви данни.

Вие имате право на постоянен достъп до Вашите лични данни, които се съхраняват, както и информация за тяхното обработване и правата Ви във връзка с това.

Вие имате право да коригирате по всяко време съхраняваните от Вас лични данни, в случай, че те са непълни или неточни.

Вие имате право, след поискване, да получите личните си данни в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка.

Вие имате право, във всеки един момент, да оттеглите съгласието си Ваши лични данни да бъдат обработвани от Гранити ЕООД, което се е извършвало на базата на предходно дадено Ваше съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

Вие имате право да пожелаете да прекратите използването на услугите ни и личните Ви данни да бъдат заличени. В случай, че желаете да запазите част от данните си, които съхраняваме, то е необходимо да ги свалите преди да закриете Вашия профил.

Вие имате право да възразите срещу обработването на Ваши данни от Гранити ЕООД, като Гранити ЕООД се задължава да разгледа Вашето възражение и да Ви информира за предприетите действия във връзка с него.

Вие имате право да подадете жалба до компетентните органи, в случай че считате, че Гранити ЕООД е използвал неправомерно Вашите лични данни. Надзорният орган за Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Как използваме информацията

Коментарите от посетителите могат да бъдат проверени, чрез автоматична услуга за проверка за спам коментари.

Гранити ЕООД обработва личните Ви данни на следните основания:

 • изпълнение на законови задължения, включващи изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения на Гранити ЕООД да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви;
 • сключване и изпълнение на договори за предоставяне на Услугите между Гранити ЕООД и контрагенти;
 • прилагане на легитимните интереси на ползватели на Услугите, трети лица и други;
 • съгласие – Ваши данни могат да бъдат обработвани на основание на дадено от Вас съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие;

Как споделяме информация

Гранити ЕООД не разкрива лични данни за своите потребители, ако няма тяхното съгласие за това, освен в случаите когато Дружеството има задължение по закон за предоставяне на информация и е поискана от компетентните контролни органи по силата на действащото законодателство.

Информацията, която Клиентите ни публикуват, качват или съхраняват в сайта ни, се съхранява съгласно всички нормативни разпоредби, включително и Регламент (ЕС) 2016/679.

Използваме трети страни, за да ни помогнат да оперираме и подобряваме услугите си. Тези трети страни ни помагат с различни задачи, включително хостинг и поддръжка на данни, анализи, обработка на плащания и операции по сигурността. При споделянето на информация се стремим да спазваме законовите изисквания или да се ограничим до не лична информация.

Ние следваме стриктен процес на проверка, преди да се ангажираме с доставчик на услуги или да работим с партньор. Всички наши доставчици на услуги и партньори трябва да приемат строги задължения за поверителност.

Ние можем да разкрием Вашата информация, ако е основателно необходимо: да се спази правен процес – съдебно разпореждане, призовка или заповед за обиск, разследване на правителството/ правоприлагането или други законови изисквания; да се съдейства за предотвратяването или разкриването на престъпления (във всеки един случай се прилага приложимото право); или да се защити безопасността на всяко лице.

Гранити ЕООД се задължава да не използва Вашите данни за маркетингови и/или промоционални цели, освен ако не сте дали съгласие за това. Изключение от това правило са съобщенията свързани с предоставяне и развитие на услугите ни или са включени в комуникация, свързана с предлаганите услуги.

 1. Точност на информацията

Гранити ЕООД не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в сайта ни, да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права. За актуализация на Вашите данни моля използвайте утвърдения формуляр на Дружеството.

Трансгранични трансфери на данни

Гранити ЕООД не извършва трансфер на данни извън Европейския съюз .

„Бисквитки“ и други подобни технологии за събиране на данни

 • За разработка на нашата WEB страница ние използваме бисквитки. Бисквитките са информация, съхранена във Вашия браузър или мобилно приложение. Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в сайта услуги. Ако имате профил и влезете в нашия сайт, ще зададем временна бисквитка, за да определим дали браузърът ви приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изтрива, когато затворите браузъра си. Когато влезете в профила си на сайта още няколко бисквитки
  ще запазят информацията ви за вход и предпочитанията ви какво да виждате на екрана. Бисквитките за вход изтичат след два дни, а за предпочитанията на екрана след година. Ако изберете опцията за запомняне, информацията ви за вход ще се пази две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат изтрити.

Ако редактирате или публикувате статия една допълнителна бисквитка ще бъде запазена в браузъра ви. Тя няма да съдържа лични данни, а просто ще добави идентификатора на публикацията, която току що сте редактирали. Изтича след един ден.

Вмъкнато съдържание от други уебсайтове-Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.

Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти включително как потребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта.

Как защитаваме личните ви данни

Отчитайки сложността на проблема ние сме акцентирали върху следните видове защита на личните данни – физическа, персонална, документална и защита на автоматизирани информационни системи и мрежи. Прилагайки новите изисквания на регламента при пренос на данни използваме и криптографска защита.

От съображения за сигурност, моля, не споделяйте Вашата парола с никого. Потребителят може да променя информацията в акаунта си по всяко време. Никой друг няма право да променя информация във Вашия акаунт без изричното Ви съгласие.

Като администратор на лични данни, Гранити ЕООД се задължава:

 • Да предприеме надеждни технически мерки за защита срещу неоторизиран достъп до Вашите лични данни;
 • Да поддържа техническа възможност за въвеждане, промяна, допълнение и изтриване на лични данни;
 • Да Ви предостави информация за всички подизпълнители, които имат достъп до и обработват Вашите лични данни;
 • Да Ви осигури непрекъснат достъп до сайта си, освен ако технически причини или обстоятелства извън нашия контрол го направят невъзможно;
 • Да не предоставя данните Ви на трети лица за маркетингови цели, без Вашето изрично съгласие;
 • Да отговаря писмено и мотивирано на Ваши възражения в 30-дневен срок от тяхното получаване;
 • При промяна в настоящата Политика да ви информира своевременно по подходящ за това начин.

Как да се свържеш с нас

Във връзка с възникнали въпроси, възражения и/или искания, свързани със спазването на задълженията по защита на личните данни може да посетите офиса ни на адрес София, ул. „Селиолу“№1, или да се свържете с нас на тел………..или електронен адрес….